Tady a teď

hodiny

„Žijte život tady a teď“ je krédo mnoha učitelů v oblasti osobního rozvoje. Je to skvělý návod, jak dosáhnout klidu a pohody v životě.

Můžeme se na něj podívat z více úhlů pohledu.

Vědomě

Jeden pohled může souviset s vědomou koncentrací na činnost, kterou právě vykonáváme. Jinými slovy, jsme soustředěni a vědomě se snažíme v této koncentraci udržet.

Například víme, že je něco potřeba udělat, ale do této činnosti se nám nechce. Přesvědčujeme sami sebe a nutíme se k nějakému výkonu. I když se hodně snažíme být tady a teď, velmi těžko se nám podaří v této koncentraci udržet, protože nás bude stále něco vyrušovat a odvádět naši pozornost.

Jedná se o snahu, která vychází z naší hlavy, z našeho racionálního myšlení.

Nicméně, je to skvělý tréning koncentrace.

 

Nevědomě

Jiný pohled na život tady a teď může být situace, kdy jsme naprosto zabráni do nějaké činnosti, která nás baví a vlastně si ani neuvědomujeme, že jsme naprosto soustředěni.

Jedná se většinou o nějakou kreativní činnost, kdy něco vytváříme, hrajeme si nebo se věnujeme koníčkům.

Je to stav, kdy zapomínáme na čas, nevnímáme okolí ani tělesné potřeby a jsme v tomto konání zcela ponořeni. Jsme v souladu s univerzální energií a tato nás vede. Máme spíše pocit, že netvoříme my, ale že je tvořeno skrze nás.

Žijeme tady a teď aniž bychom si to uvědomovali a jen velmi těžko se necháme z tohoto stavu vyrušit.

Říká se také, že jsme v proudu života.

Je to úplně jiný stav, než v předchozí situaci, protože zde nejde o soustředění v naši hlavě, ale o vedení, které vychází z našeho nitra.

Je jedno, jestli toto nitro nazýváme Srdce, Pravé Já, Duše, Podstata nebo dalších X názvů, vyjadřujících to stejné.

Je veliký rozdíl mezi tím, zda jsme tady a teď z pohledu mozku nebo z pohledu srdce.

 

Co to znamená?

Jestliže žijeme svůj život převážně v srdci jsme více otevřeni veškerému dění a jsme mnohem vnímavější. Vidíme širší obraz, uvědomujeme si souvislosti a máme skvělou intuici.

Jsme v souladu se svým pravým Já a stáváme se současně pozorovatelem i vykonavatelem. Jinými slovy –  je v souladu naše duše s tělem. Je to moment nebo situace, kdy si toho nejsme vědomi, protože v tento moment jde naše jednání mimo mozek.  Můžeme si to uvědomit až později.

V širším uvědomění vidíme, že náš vnější svět (osobnost, Ego) je neustále propojen s našim světem vnitřním (pravé Já, Duše). Půjdeme- li ještě dál, uvidíme, že jsme propojeni se vším a se všemi.

Žijeme-li v tomto stavu, není nic, co by nás vyvedlo z míry. Jsme v klidu a pohodě, vědomi si sami sebe. Víme, že vše je tak, jak má být a ať už uděláme cokoliv, nic není špatně.

 

Daniel Ševčík

Žije klidný a pohodový život bez starostí, bez stresu a ve zdraví. Více o mně se dozvíte zde.

Komentáře