Jak řešit problém

Cesta ke klidu, pohodě a ke štěstí vede skrze uvědomění

Opakují se Vám stále dokola stejné nebo podobné problémy? Chcete se jich zbavit?

Můžete meditovat, cvičit, snažit se pozitivně myslet, používat afirmace a spoustu dalších činností, které dnes osobní rozvoj nabízí. Určitě jsou to skvělé věci, které Vás, svým způsobem, zklidní a mohou Vám i v mnoha situacích pomoci. Mohou Vám pomoci i vyřešit nějaký momentální problém. Bohužel, touto cestou to bývá jen na krátkou dobu, problém se zopakuje nebo vrátí na podobné úrovni. Abyste vyřešili problémy natrvalo a už se nevracely, je třeba pochopit a uvědomit si jejich skutečnou příčinu.

V první řadě je důležité si přiznat, že za jakýkoliv problém, který řešíte, jste odpovědni jenom Vy a nikdo jiný. Není potřeba házet vinu na někoho jiného. Ono je to jednoduché říkat „on mně udělal to a to, ona mně řekla …, atd“. Ať se Vám to líbí nebo ne, vše se děje jen proto, že to chcete.

Všichni v sobě máte zakořeněné programy a vzorce chování, které určují, s čím se v životě setkáte a jak na to budete reagovat, jaký k tomu zaujmete postoj. Jsou to naučené programy, které jste si vytvořili většinou v dětství a jsou převzaté především od rodičů, sourozenců a lidí z Vašeho okolí. 

Vy se v životě dostáváte do různých situací. Pokud nežijete vědomě, Vaše reakce jsou podmíněny právě podle těchto nastavení a programů, které jste si vytvořili. Nedojde-li k pochopení, mohou se Vám podobné situace stále opakovat. Pokud objevíte příčinu, kde to začalo, proč se Vám to děje, můžete to zpracovat a tím dojde k vynulování, popřípadě změně programu. Potom už by se podobné situace ve Vašem životě neměly opakovat.

A teď trochu jinak. To, co jste si výše přečetli, je samozřejmě z určitého pohledu pravda. S tímto názorem se setkáváte napříč celým osobním rozvojem.

Když se na to podíváte ze širšího hlediska, máte dvě možnosti.

  1. Můžete se potápět do hlubin Vašeho podvědomí, zkoumat zažité programy a snažit se je odstranit nebo změnit. Tak, jak je to popsáno výše.
  2. Můžete to přijmout jako fakt. Ano, mám zažité programy, které ovlivňují můj život a moje chování. Ale mohou mě ovlivňovat, jen když jim to dovolím.

Záleží na tom, jestli žijete svůj život vědomě nebo se jím necháte jen tak vláčet.

Na základě pochopení a uvědomění si, že jsou to opravdu jen programy, které se mohou projevovat jen v případě, že nežijete vědomě, že nejste tady a teď, můžete udělat rozhodnutí, že už se jimi nenecháte ovládat. Budete-li, svým vědomím, přítomni, tomu co se právě děje (budete tady a teď), nemohou Vás staré programy ovlivnit.