Meditace

lotus-215470_640 O meditacích nebo meditačních technikách toho bylo napsáno již opravdu mnoho.

Abychom ale mohli správně pochopit, co meditace doopravdy je, musíme si nejdříve uvědomit, že meditační techniky nejsou meditace.

Meditační techniky nás vedou do jiného stavu vědomí, a to do stavu bez myšlenek. Proto se nemůžeme dostat do meditačního stavu, pokud posloucháme a následujeme pokyny řízené meditace. Jestliže považujeme meditaci za bezmyšlenkový stav, kdy jsme v rovině uvědomování si na hlubší úrovni, nemůžeme o tom přemýšlet.

To samozřejmě neznamená, že jsou meditační techniky něco špatného. Právě naopak. Jsou skvělé, ale musíme si uvědomit k čemu slouží. Jsou cestou, která nám ukazuje (nebo se o to aspoň snaží), jak se do tohoto bezmyšlenkového stavu vědomě dostat.

Budeme-li několikrát poslouchat nějakou techniku, časem se nám to zautomatizuje a začneme to dělat bez přemýšlení. Díky tomu, že jsme přestali přemýšlet a sledovat přesný sled pokynů, naše myšlenky se zklidní a my se konečně můžeme dostat do meditačního stavu.

Je to stav naprostého klidu a uvolnění, kdy nás neobtěžují žádné myšlenky a my si užíváme čistého stavu bytí. Zažíváme pocity jako splynutí, rozpuštění, sounáležitosti s okolím. Stáváme se součástí všeho.

Poslouchejte meditační techniky kolikrát chcete. Do meditačního stavu se dostanete v momentě, kdy přestanete poslouchat. Nemám tím samozřejmě na mysli, že přestanete poslouchat a začnete se v myšlenkách zabývat něčím jiným. To opravdu není ta správná cesta.

Upněte pozornost ke svému tělu. Hodně se doporučuje pozorovat svůj dech. Mně nejvíce pomáhá, když se soustředím na své tělo, jako celek. Jsem naprosto bezvládný a připadám si jako kus pohozeného hadru.

Častou meditací se postupně zklidňuje celý náš život. Stáváme se vnímavějšími, klidnějšími, jsme více otevřeni novým nápadům, dokážeme rychleji reagovat na vzniklé situace. Díky celkovému zklidnění se stáváme také zdravějšími.

To je samozřejmě jen začátek. Jak budeme meditace prohlubovat, budeme sami objevovat nové možnosti, jak se dá v meditaci ovlivňovat náš život a popřípadě se léčit.

Daniel Ševčík

Žije klidný a pohodový život bez starostí, bez stresu a ve zdraví. Více o mně se dozvíte zde.

Komentáře