Energetické léčení

Proudí-li energie volně našim organismem, jsme tělesně zdraví.

Proudí-li energie volně našim životem, žijeme klidný, spokojený a pohodový život.

Každá nemoc úzce souvisí s určitou disharmonií v energetických drahách člověka. Pokud se energie v těchto drahách srovná, odstraní se bloky a energie začne opět volně proudit, automaticky dochází k uzdravování.

Energetické léčení lze provádět, jak kontaktně, tak bezkontaktní metodou.

Jedná se o práci s univerzální energií. Jelikož tato energie nezná hranic, pracuji s ní na dálku. S pomocí fotografie Vám dokážu srovnat a harmonizovat energie v těle.

Reakce jsou naprosto individuální. Někdo pocítí úlevu okamžitě, u někoho nastane později.

Zvláštností této léčby je, že nedochází jen k léčení fyzického těla, ale dalo by se říci, celého života. Běžně se stává, že člověk procházející léčením začne zažívat i pozitivní změny ve svém životě. Většinou je to celkové zklidnění, větší vitalita a chuť do života. Začne se rychleji rozhodovat a zvýší se i jeho sebevědomí. Často se zlepší jeho vztahy, a v neposlední řadě, je mnohem odolnější vůči stresu a rychleji nachází řešení všemožných problémů.


Energetické působení

  • mnohonásobně zvyšuje odolnost vůči nemocem
  • mnohonásobně zvyšuje odolnost vůči stresu
  • zkracuje dobu léčení při onemocnění
  • zkracuje dobu léčení po úrazech
  • přispívá k zlepšení fyzického zdraví a celkovému zklidnění
  • přispívá k zintenzivnění vnitřního růstu, sebeuvědomění
  • přispívá k prožívání hlubokého klidu a štěstí
  • posiluje schopnost utvářet vědomě svůj život

Mám vlastní systém, který jsem si vytvořil z více různých učení. Převážná část je ze školy Esoterního léčení, kterou jsem absolvoval   již v roce 2002.

Více info a možnost přihlášení je na stánkách energiebezhranic.cz